Norlandia Förskolor Diktaren

Norlandia Förskolor Diktaren erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Diktaren ligger i centrala Solna och erbjuder 106 förskoleplatser fördelade på fyra avdelningar. Diktaren är inrymd i ett modernt flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter under året för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en utegård med möjlighet till varierad utomhuslek och i närområdet finns grönområden och bibliotek som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.